I henhold til disse vilkår og betingelser vil kunder, der køber en ny Surface Laptop, Surface Pro standalone eller bundle (i det følgende kaldet "kvalificerende produkter") fra Microsoft Online Stores i Norge, Finland, Sverige eller Danmark i kampagneperioden (som defineret nedenfor) være berettiget til at kræve hele købsprisen tilabge, hvis de ikke er fuldstændig tilfredse med det kvalificerende produkts præsentationer inden for de første 90 kalender dage efter købet (i det følgende kaldet "kampagnen").

Kampagnen begynder kl. 00:01 den 25. september 2017 og fortsætter til kl. 23.59 19. februar 2018 (i det følgende kaldet "kampagneperioden").

Generelt
 1. Kampagnen er åben for køb fra Microsoft Online Stores i Norge, Finland, Sverige eller Danmark (i det følgende kaldet "Deltagende Microsoft Online Stores"). Kunderne skal være fyldt 18 år. Erhvervskunder kan ikke deltage i denne kampagne. Denne kampagne er ikke åben for medarbejdere fra Microsoft og deres nærmeste familier eller ansatte i deres datterselskaber, divisioner, tilknyttede virksomheder eller personer, der er professionelt forbundet med kampagnen, herunder agenter, grossister, forhandlere, detailpersonale og detailhandlere. Der må højst indsendes ét krav pr. købt omfattet produkt og maksimalt ét krav pr. husstand i kampagneperioden.
 2. For at kvalificere dig til denne kampagne skal du købe et omfattet produkt som beskrevet i nedenstående tabel fra en Microsoft Online Store i kampagneperioden

  ProduktfamilieModelkodeOmfattede varianter
  Surface ProFJR-00005m3/4GB/128GB
  Surface ProFJT-00005i5/4GB/128GB
  Surface ProFJX-00005i5/8GB/256GB
  Surface ProFJZ-00005i7/8GB/256GB
  Surface ProFKH-00005i7/16GB/512GB
  Surface ProFKK-00005i7/16GB/1TB
  Surface LaptopD9P-00019i5/4GB/128GB
  Surface LaptopDAG-00019i5/8GB/256GB
  Surface LaptopDAJ-00013i7/8GB/256GB
  Surface LaptopDAL-00013i7/16GB/512GB
  Surface Type CoverQC7-00046SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Black
  Surface Type CoverQC7-00047SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Bright Blue
  Surface Type CoverQC7-00048SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Blue
  Surface Type CoverQC7-00156SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr GRAY Alcantara
  Surface Type CoverRH7-00010wFPR SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Black
  Surface Type CoverFFP-00009M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Platinum
  Surface Type CoverFFP-00029M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr COBALT BLUE
  Surface Type CoverFFP-00049M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr BURGUNDY
  Surface Type CoverFMM-00009M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Black
Sådan indsender du din anmeldelse
 1. Med forbehold af afsnit 5 nedenfor og din overholdelse af disse vilkår og betingelser, kan du, såfremt du af en eller anden grund ikke er helt tilfreds med det omfattede produkts præstation, vælge at returnere dit køb inden for 90 kalenderdage efter købsdatoen. Besøg www.satisfactionguarantee.claims, tryk på linket “Krav" og indtast de fornødne oplysninger. Reklamationer, der ikke er modtaget inden for 90 kalenderdage efter købsdatoen, anses for ugyldige. Købsdatoen tæller som dag 1.
 2. Når du har indsendt en reklamation, vil du modtage en e-mail inden for 2 kalenderdage med instruktioner om, hvordan du returnerer det omfattede produkt, herunder en gratis returlabel. Returforsendelser skal modtages inden for 100 dage fra købsdatoen. Købsdatoen tæller som dag 1. Reklamationer, der ikke er modtaget inden for 90 dage efter købsdatoen, anses for ugyldige.
 3. Det omfattede produkt skal returneres i "så god som ny" stand for at være berettiget til fuld refusion. Hvis det omfattede produkt viser sig at være beskadiget, kan det medføre, at refusionen revurderes i overensstemmelse med betingelsen for det omfattede produkt. Standen "så god som ny" defineres som:

  • Komplet med al emballage og tilbehør, herunder eventuelle yderligere produkter som f.eks. et gratis spil eller controller (modtaget i forbindelse med køb af et omfattet produkt uden at det koster ekstra) og
  • ubeskadiget, fri for mærker eller defekter.
 4. Hvis det omfattede produkt ikke opfylder betingelsen "så god som ny", modtager du en revideret værdiansættelse pr. e-mail. Fra datoen, hvor der sendes en revaluerings-mail til dig, har du 10 dage til at acceptere eller afvise den reviderede værdiansættelse. Hvis et svar ikke modtages inden for denne periode, anses den reviderede værdi for at være accepteret af dig, og den ekspederes så til udbetaling.
 5. Hvis du giver ufuldstændige oplysninger, når du indsender din reklamation, vil du blive underrettet via e-mail og få tilbudt muligheden for at levere de påkrævede oplysninger inden for 7 dage. Hvis de påkrævede oplysninger ikke modtages inden for denne periode, vil reklamationen være ugyldig.
 6. Denne kampagne kan ikke overdrages Reklamationer må kun indsendes af kunden. Reklamationer fremsat igennem agenter eller tredjeparter er ikke gyldige. Reklamationer skal indsendes online. Ved at fremsætte en reklamation bekræfter du din accept af disse betingelser.
 7. Produkter købt ved indgåelse af låneaftale, afbetalingskontrakt eller kreditaftale er ikke omfattede. Den fulde rettighedshaver skal være den person, der fremsætter efterfølgende reklamationer.
 8. Arrangøren og administratoren hæfter ikke for tekniske, hardware-, software-, server-, website- eller andre fejl eller skade af nogen art i et omfang, der forhindrer deltageren i eller på anden måde stiller sig i vejen for den pågældendes deltagelse i kampagnen.
Betaling
 1. Hvis vilkårene og betingelserne for denne kampagne er opfyldt, og det returnerede produkt svarer til den beskrivelse, du har givet ved indsendelsen af din onlinereklamation, bliver betalingen behandlet inden for 30 kalenderdage efter godkendelse af reklamationen. Når det er muligt, indbetales refusionen til din konto i din lokale valuta. Administrator forbeholder sig ret til at tilbyde at betale i en anden valuta, hvis administratoren ikke kan foretage betaling i den ønskede valuta. Administrator er ikke ansvarlig for eventuelle gebyrer på modtagerens bankkonto.
 2. Efter en vellykket reklamation modtager du fra administratoren en fuld eller delvis refusion for prisen på det eller de omfattede produkter. Administratoren refunderer ikke yderligere omkostninger såsom oprindelige leverings- og installationsomkostninger eller omkostninger forbundet med en låne- eller kreditaftale eller omkostninger, der overstiger produktets købspris. Administratoren vil ikke yde tilbagebetaling for produkter, der ikke er omfattet, såsom tilbehør eller software, der ikke er beskrevet på listen over omfattede produkter.
 3. Dette er kun en forbrugerkampagne. Registrerede virksomheder vil ikke få lov til at deltage.
Juridiske bestemmelser
 1. Arrangøren og administratoren forbeholder sig ret til nøje at overvåge brugen af hjemmesiden, herunder brugerens IP-adresser, således at den kan identificere misbrug, og de vil diskvalificere ansøgninger, hvis der er rimelig grund til at tro, at vilkårene for kampagnen er blevet overtrådt og/eller, at de ikke er overholdt til fulde.
 2. Arrangøren forbeholder sig ret til at afvise ufuldstændige, ændrede eller ulæselige krav. Der tages intet ansvar for indsendelser, der er gået tabt, forsinkede, beskadigede, sendt til en forkert destination, forsinkede i posten eller utilstrækkeligt frankerede.
 3. Alle dokumenter, der indsendes i forbindelse med denne kampagne, forbliver arrangørens ejendom og vil ikke blive returneret. Fremsendelse af falsk, ukorrekt, vildledende eller svigagtig dokumentation kan medføre udelukkelse fra denne kampagne. Arrangørens beslutninger vedrørende alle aspekter af kampagnen vil være endelige og bindende.
 4. Arrangøren kan ikke acceptere eller sende anden korrespondance vedrørende kampagnen end den, som er angivet i disse vilkår og betingelser.
 5. Arrangøren forbeholder sig ret til at opsige, tilbagekalde eller ændre kampagnen til enhver tid uden varsel under ekstraordinære omstændigheder.
 6. Arrangør: Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building, Sandyford Chertser, Industrial Estate, Dublin 18, Irland.
 7. Administrator: Opia, Ltd, 15 London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP.

Opkrævningstracker

Spor din opkrævningsstatus ved at indtaste dit opkrævnings-id