I henhold til disse vilkårene og betingelsene har kunder som kjøper en ny bærbar PC av Surface Surface- eller Pro-typen, enten alene eller som del av en pakke («Kvalifiserte produkter») i Microsofts nettbutikker for Norge, Finland, Sverige eller Danmark i løpet av Kampanjeperioden (som definert under), rett til å kreve tilbakebetaling av hele kjøpesummen, hvis de ikke er helt fornøyd med det Kvalifiserte produktets ytelse i løpet av de første 90 kalenderdagene etter kjøpet («Kampanjen»). Kjøpsdagen teller som dag 1. Kjøp av en ny kvalifisert Surface Pro med en ny kvalifisert Type Cover («Kvalifiserte produkter»). Begge produktene må kjøpes samtidig og være på samme kvittering.

Kampanjen starter 25. september 2017 kl. 00.01 og varer til 19. februar 2018 kl. 23.59 («Kampanjeperioden»).

Generelt
 1. Kampanjen er tilgjengelig for kjøp gjort i Microsofts nettbutikker for Norge, Finland, Sverige og Danmark («Deltakende Microsoft-nettbutikker»). Kundene må være minst 18 år. Forretningskunder er spesifikt ekskluderte fra denne kampanjen. Denne Kampanjen er ikke tilgjengelig for ansatte i Microsoft eller deres nærmeste familie, for ansatte i noen av Microsofts datterselskaper, kontorer og tilknyttede selskap, eller for noen som er profesjonelt tilknyttet Kampanjen, inkludert agenter, grossister, videreselgere, ansatte i detaljhandel og forhandlere. Maksimalt ett krav for hvert kjøpte Kvalifisert produkt, og maksimalt ett krav for hver husholdning, er tillatt i Kampanjeperioden.
 2. For å kunne benytte denne Kampanjen må du kjøpe et av de Kvalifiserte produktene som er oppgitt i tabellen nedenfor, i en Microsoft-nettbutikk i løpet av Kampanjeperioden

  ProduktfamilieModellbetegnelseGodkjente utgaver
  Surface ProFJR-00005m3 / 4GB / 128GB
  Surface ProFJT-00005i5 / 4GB / 128GB
  Surface ProFJX-00005i5 / 8GB / 256GB
  Surface ProFJZ-00005i7 / 8GB / 256GB
  Surface ProFKH-00005i7 / 16GB / 512GB
  Surface ProFKK-00005i7 / 16GB / 1TB
  Surface bærbar PCD9P-00019i5 / 4GB / 128GB
  Surface bærbar PCDAG-00019i5 / 8GB / 256GB
  Surface bærbar PCDAJ-00013i7 / 8GB / 256GB
  Surface bærbar PCDAL-00013i7 / 16GB / 512GB
  Surface Type CoverQC7-00046SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Black
  Surface Type CoverQC7-00047SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Bright Blue
  Surface Type CoverQC7-00048SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Blue
  Surface Type CoverQC7-00156SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr GRAY Alcantara
  Surface Type CoverRH7-00010wFPR SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Black
  Surface Type CoverFFP-00009M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Platinum
  Surface Type CoverFFP-00029M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr COBALT BLUE
  Surface Type CoverFFP-00049M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr BURGUNDY
  Surface Type CoverFMM-00009M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Black
Slik sender du inn et krav
 1. I henhold til avsnitt 5 under, og på betingelse av at du overholder de vilkårene og betingelsene som er angitt her, kan du velge å returnere kjøpet ditt innen 90 kalenderdager fra kjøpsdatoen, hvis du ikke er fullstendig fornøyd med det Kvalifiserte produktets ytelse. uansett hva den spesifikke grunnen måtte være. Gå til www.satisfactionguarantee.claims/surface Trykk på linken «Send inn krav» og legg inn opplysningene det bes om. Krav som ikke er mottatt innen 90 kalenderdager fra kjøpsdatoen, anses som ugyldige. Kjøpsdagen teller som dag én.
 2. Når du har sendt inn et krav, vil du få en e-post i løpet av to kalenderdager med instruksjoner om hvordan du skal returnere det Kvalifiserte produktet ditt, inkludert en etikett for å sende det portofritt. Returer må mottas innen 100 dager fra kjøpsdatoen. Kjøpsdagen teller som dag én. Krav som ikke er mottatt innen 90 dager fra kjøpsdatoen, anses som ugyldige.
 3. Det Kvalifiserte produktet må returneres i «god som ny» stand, for at du skal ha rett til full tilbakebetaling. Hvis det Kvalifiserte produktet viser seg å være skadet, kan dette føre til at tilbakebetalingen blir revurdert, i henhold til standen det Kvalifiserte produktet er i. «God som ny» stand defineres som:

  • Fullstendig, med all emballasje og alt tilbehør, inkl. eventuelle tilleggsprodukter som f.eks. gratis spill eller kontroller (som er mottatt i sammenheng med kjøpet av det Kvalifiserte produktet uten tilleggskostnader), og
  • uskadd, uten merker eller mangler.
 4. Hvis det Kvalifiserte produktet ikke oppfyller «god som ny»-kravet, får du en ny verdivurdering på e-post. Fra datoen denne revurderingen sendes til deg på e-post, har du ti dager til å godta eller avslå den reviderte verdivurderingen. Hvis svaret ditt ikke er mottatt innen denne tidsfristen, anses den reviderte verdivurderingen å ha blitt godtatt, og betalingen utføres.
 5. Hvis opplysningene som oppgis i kravet er ufullstendige, får du beskjed på e-post og får syv dager til å sende inn de manglende opplysningene. Hvis de nødvendige opplysningene ikke er mottatt innen denne tidsfristen, er kravet ugyldig.
 6. Kampanjen er ikke overførbar. Krav kan bare sendes inn av kunden. Krav som gjøres gjennom agenter eller tredjeparter er ugyldige. Krav må sendes inn på nett. Ved å sende inn et krav, bekrefter du at du godtar disse vilkårene og betingelsene.
 7. Produkter som er kjøpt ved hjelp av et lån, på avbetaling eller med en kredittavtale, er ikke kvalifiserte til å delta. Personen som sender inn kravet må ha fullstendig eiendomsrett over produktet.
 8. Promotør og Administrator er ikke ansvarlige eller erstatningsforpliktede for tekniske feil, feil i maskin- eller programvare, servere, nettsider eller andre feil eller skader av noe slag, i den utstrekning dette stanser eller hindrer deltakeren fra å delta i Kampanjen.
Betaling
 1. Forutsatt at denne Kampanjens vilkår og betingelser er oppfylt og at det returnerte produktet stemmer overens med beskrivelsen du ga ved innsending av kravet ditt på nett, vil utbetaling gjøres til deg innen 30 dager fra kravet ditt ble godkjent. Der det er mulig vil tilbakebetalingen betales til kontoen din i lokal valuta. Administratoren forbeholder seg retten til å tilby betaling i annen valuta, hvis Administratoren ikke kan utføre betalingen i den forespurte valutaen. Administratoren skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle gebyrer som belastes mottakerens bankkonto.
 2. For gyldige krav vil Administratoren gi deg full eller delvis tilbakebetaling av produktkostnadene for de(t) Kvalifiserte produkt(ene). Administratoren betaler ikke tilbake noen type tilleggskostnader, slik som opprinnelige leverings- og installasjonskostnader, kostnader i forbindelse med en låne- eller kredittavtale eller noen andre kostnader utover produktets kjøpspris. Administratoren vil ikke utføre tilbakebetalinger for noen slags ikke-kvalifiserte produkter, slik som tilbehør eller programvare som ikke er oppført på listen over Kvalifiserte produkter.
 3. Denne Kampanjen er bare for forbrukere, registrerte foretak får ikke delta.
Juridisk ansvar
 1. Promotøren og Administratoren forbeholder seg retten til nøye å overvåke bruken av nettsiden, inkl. brukernes IP-adresser, for å kunne identifisere misbruk, og vil avvise krav og forespørsler om de har skjellig grunn til å tro at Kampanjens vilkår og betingelser er brutt eller ikke er fullstendig oppfylt.
 2. Promotøren forbeholder seg retten til å avvise ufullstendige, endrede eller uleselige krav. Det tas ikke ansvar for innsendelser som har gått tapt eller er sene, skadde, feilsendte, forsinket i postgangen eller sendt med utilstrekkelig porto.
 3. All dokumentasjon som sendes inn i forbindelse med denne kampanjen blir Promotørens eiendom og vil ikke returneres. Innsendelse av falsk, feilaktig, misvisende eller ugyldig dokumentasjon kan resultere i at du blir diskvalifisert fra denne kampanjen. Promotørens beslutninger i alle aspekter av kampanjen vil være endelige og bindende.
 4. Promotøren kan ikke motta eller sende noen annen korrespondanse i forbindelse med Kampanjen enn hva som er nevnt i disse vilkårene og betingelsene.
 5. Promotøren forbeholder seg retten til å avlyse, trekke tilbake eller endre Kampanjen på et hvilket som helst tidspunkt og uten forhåndsvarsel, i tilfelle av spesielle omstendigheter.
 6. Promotør: Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building, Sandyford Chertser, Industrial Estate, Dublin 18, Irland.
 7. Administrator: Opia, Ltd, 15 London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP, Storbritannia.

Kravsporing

Spor status for kravet ved å angi ID-en for kravet ditt.