I enlighet med dessa Villkor kan kunder som köper en ny Surface Laptop eller Surface Pro, som fristående enhet eller paket, ("Kvalificerande produkter") från Microsoft Online Store i Norge, Finland, Sverige eller Danmark under Kampanjperioden (enligt definitionen nedan), begära återbetalning av hela inköpspriset om de inte är fullständigt nöjda med den Kvalificerande produkten inom 90 dagar efter inköpsdatum ("Kampanjen"). Inköpsdagen räknas som dag 1. Som paket räknas ett köp av en ny kvalificerande Surface Pro med en ny kvalificerande Typecover ("Kvalificerande produkter"). Båda produkterna måste vara köpta vid samma tidpunkt och finnas med på samma kvitto.

Kampanjen startar kl. 00:01 den 25 september 2017 och pågår fram till 23:59 den 19 februari 2018 ("Kampanjperioden").

Allmänt
 1. Kampanjen är öppen för inköp som gjorts i Microsoft Online Store i Norge, Finland, Sverige eller Danmark ("Medverkande Microsoft Online Stores"). Kunder måste vara 18 år eller äldre. Företagskunder omfattas inte av denna Kampanj. Kampanjen är inte heller öppen för Microsofts anställda, deras familjer eller anställda vid något av deras dotterbolag, någon av deras divisioner eller filialer,, eller för någon annan med yrkesmässig anknytning till Kampanjen, inklusive agenter, grossister, återförsäljare och butikspersonal. Det kan maximalt göras ett anspråk per köpt Kvalificerande produkt och ett anspråk per hushåll under Kampanjperioden.
 2. För att vara kvalificerad för den här Kampanjen måste du köpa en Kvalificerande produkt enligt beskrivningen i tabellen nedan från Microsoft Online Store under Kampanjperioden.

  ProduktserieModellnummerBerättigande varianter
  Surface ProFJR-00005m3/4GB/128GB
  Surface ProFJT-00005i5/4GB/128GB
  Surface ProFJX-00005i5/8GB/256GB
  Surface ProFJZ-00005i7/8GB/256GB
  Surface ProFKH-00005i7/16GB/512GB
  Surface ProFKK-00005i7/16GB/1TB
  Surface LaptopD9P-00019i5/4GB/128GB
  Surface LaptopDAG-00019i5/8GB/256GB
  Surface LaptopDAJ-00013i7/8GB/256GB
  Surface LaptopDAL-00013i7/16GB/512GB
  Surface Type CoverQC7-00046SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Black
  Surface Type CoverQC7-00047SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Bright Blue
  Surface Type CoverQC7-00048SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Blue
  Surface Type CoverQC7-00156SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr GRAY Alcantara
  Surface Type CoverRH7-00010wFPR SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Black
  Surface Type CoverFFP-00009M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Platinum
  Surface Type CoverFFP-00029M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr COBALT BLUE
  Surface Type CoverFFP-00049M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr BURGUNDY
  Surface Type CoverFMM-00009M1725 SC DA/FI/NO/SV Nordic Hdwr Black
Hur du gör anspråk
 1. I enlighet med Avsnitt 5 nedan kan du, om du uppfyller dessa Villkor, välja att returnera ditt inköp inom 90 dagar från inköpsdatumet om du av någon anledning inte är fullständigt nöjd med prestandan hos din Kvalificerande produkt. Besök www.satisfactionguarantee.claims och länken “Anspråk” för att ange den informationen som krävs. Anspråk som inte mottagits inom 90 dagar efter inköpsdatumet kommer att anses som ogiltiga. Inköpsdagen räknas som dag 1.
 2. När du har skickat in ett anspråk får du e-post inom 2 kalenderdagar med instruktioner om hur du returnerar din Kvalificerande produkt, inklusive en förbetald fraktetikett. Returer måste ha mottagits inom 100 dagar från inköpsdatumet. Inköpsdagen räknas som dag 1. Anspråk som inte mottagits inom 90 dagar från inköpsdatumet kommer att anses som ogiltiga.
 3. Den Kvalificerande produkten måste returneras i "Nyskick" för att berättiga till full återbetalning. Om den Kvalificerande produkten visar sig vara skadad kan det medföra att återbetalningen blir omvärderad enligt den Kvalificerande produktens skick. "Nyskick" definieras som:

  • Komplett med allt förpackningsmaterial och alla tillbehör, inklusive eventuella ytterligare produkter som t.ex. gratis spel eller handkontroll (som levererats utan extra kostnad i samband med köpet av den Kvalificerande produkten), och
  • Oskadad, fri från märken och defekter.
 4. Om den Kvalificerande produkten inte är i "Nyskick" får du en reviderad värdering via e-post. Från det datum då e-postmeddelandet med omvärderingen skickas till dig har du 10 dagar på dig att godkänna eller avvisa den reviderade värderingen. Om vi inte får svar inom denna tid, kommer den reviderade värderingen att anses vara godkänd av dig och behandlas för utbetalning.
 5. Om den information du angivit vid anspråket inte är komplett meddelas du via e-post och får då möjlighet att komplettera informationen inom 7 dagar. Om vi inte får den information som krävs inom denna tidsfrist kommer anspråket att annulleras.
 6. Kampanjen kan inte överföras till någon annan. Anspråken får endast skickas in av kunden. Anspråk som gjorts via agenter eller tredje part är ej giltiga. Anspråk måste skickas in online. Genom att skicka in ett anspråk godkänner du dessa Villkor.
 7. Produkter förvärvade genom lån, hyrköp, eller kreditavtal är inte berättigande. Innehavaren av den fullständiga äganderätten måste vara samma person som gör det påföljande anspråket.
 8. Promotorn och Administratören har inget ansvar och skadeståndsskyldighet för fel som rör teknik, hårdvara, mjukvara, server, webbplats eller övriga fel eller skada av något slag, i den utsträckning som detta förhindrar en deltagare att delta eller på annat sätt hindrar hans/hennes medverkan i Kampanjen.
Betalning
 1. Förutsatt att Villkoren i den här Kampanjen uppfylls och den returnerade produkten stämmer med den beskrivning du angav när du skickade in ditt anspråk online, kommer din återbetalning att hanteras inom 30 dagar efter verifieringen av ditt anspråk. När så är möjligt kommer återbetalningen att utbetalas till ditt konto i lokal valuta. Administratören förbehåller sig rätten att göra utbetalningen i en annan valuta om Administratören inte kan göra utbetalningen i den önskade valutan. Administratören ansvarar inte för eventuella avgifter som tas ut av mottagarens bankkonto.
 2. Vid beviljat anspråk kommer Administratören endast att göra en fullständig eller delvis återbetalning för kostnaden för den/de Kvalificerande produkten/produkterna. Administratören återbetalar inga merkostnader såsom ursprungliga leverans- och installationskostnader eller kostnader i samband med lån- eller kreditavtal, eller kostnader utöver inköpspriset. Administratören gör inga återbetalningar för icke-kvalificerande produkter såsom tillbehör eller mjukvara som inte finns med i listan över Kvalificerande produkter.
 3. Det här en konsumentkampanj, registrerade företag har inte rätt att delta.
Rättsligt
 1. Promotorn och Administratören förbehåller sig rätten att noggrant övervaka webbplatsens användning, inklusive användarnas IP-adresser, för att kunna identifiera missbruk och diskvalificera ansökningar om de har rimlig anledning att misstänka brott mot Kampanjens Villkor och/eller att dessa inte har följts.
 2. Promotorn förbehåller sig rätten att avvisa ofullständiga, ändrade eller oläsliga anspråk. Inget ansvar tas för anspråk som har gått förlorade eller som har inkommit för sent, som är skadade, felskickade, försenade i posten eller som har otillräckligt porto.
 3. All dokumentation som skickas in för den här Kampanjen blir Promotorns egendom och kommer inte att returneras. Inlämning av falsk, felaktig, vilseledande eller bedräglig dokumentation kan medföra uteslutning från denna Kampanj. Promotornsarens beslut vad gäller Kampanjens alla aspekter är slutgiltiga och bindande.
 4. Promotorn kan inte skicka eller ta emot någon annan korrespondens gällande Kampanjen än den som beskrivs i dessa Villkor.
 5. Promotorn förbehåller sig rätten att, vid exceptionella förhållanden, när som helst avbryta, återkalla eller ändra Kampanjen utan föregående meddelande.
 6. Promotor: Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building, Sandyford Chertser, Industrial Estate, Dublin 18, Irland.
 7. Administratör: Opia, Ltd, 15 London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP.

Anspråksspårare

Skriv in ditt anspråks-id och spåra hur handläggningen av ditt anspråk fortskrider.